wo. apr 17th, 2024
Leestijd: 3 minuten

The new management team of the Sennheiser Group, consisting of Co-CEOs, EMB and extended EMB (from left to right): Markus Redelstab, Ralf Oehl, Yasmine Riechers, Greg Beebe, Daniel Sennheiser, Ron Holtdijk, Dr. Andreas Sennheiser, Steffen Heise, Mareike Oer, Dr. Andreas Fischer

Het familiebedrijf start 2023 met een nieuw managementteam

Na de herschikking van het bedrijf met focus op de professionele audiobusiness zet de Sennheiser Group 2023 in met een nieuw samengesteld managementteam. De nieuwe Raad van Bestuur van de audiospecialist omvat vertegenwoordigers van de drie businessunits Pro Audio, Business Communication en Neumann, evenals Supply Chain, Corporate Functions en Development. Samen met co-CEO’s Daniel en Andreas Sennheiser zullen de bestuursleden de strategische doelstellingen van de Sennheiser Group implementeren.

Sinds 1 januari 2023 worden de operationele activiteiten van de Sennheiser Group geleid door een team van zes. De nieuwe Raad van Bestuur (RvB) wordt gevormd door Greg Beebe (Executive Vice President Professional Audio), Ron Holtdijk (Executive Vice President Business Communication), Ralf Oehl (CEO Georg Neumann GmbH), Steffen Heise (CFO), Dr. Andreas Fischer (COO) en Markus Redelstab (CTO). Peter Claussen en Thomas Weinzierl, die voorheen als COO’s verantwoordelijk waren voor Professional Business en Supply Chain, zullen ook aan boord blijven van de RvB tot hun respectievelijke pensionering in 2023 en 2024. In de tussentijd zullen ze hun operationele taken en uitgebreide kennis geleidelijk overdragen aan de nieuwe RvB. In de toekomst zullen co-CEO’s Dr. Andreas en Daniel Sennheiser zich voornamelijk concentreren op het bedrijfsmanagement en de strategische ontwikkeling en meer tijd aan klanten besteden, terwijl de andere RvB-leden de operationele activiteiten zullen leiden. Yasmine Riechers en Mareike Oer vervolledigen als uitgebreid managementteam de leiding van de Sennheiser Group, en vertegenwoordigen het Corporate Development Office en Brand & Corporate Communication.

“With the integration of the business units into the EMB, our customers are moving even more into focus,” explains Co-CEO Andreas Sennheiser. “In the future, their very different needs will be represented at the highest management level and included in all decisions, enabling us to act even closer to the market.” The inclusion of product development into the direct scope of the EMB also reflects the great importance of this area and the associated efforts to align innovations and new technologies even more closely with customer needs. And by dovetailing all central functions with the business units, the different perspectives will be brought together in a new, strong management team. ​

“Met de integratie van de businessunits in de RvB richten we de focus nog meer op onze klanten”, verklaart co-CEO Andreas Sennheiser. “In de toekomst zullen hun zeer uiteenlopende noden vertegenwoordigd worden op het hoogste managementniveau en in alle beslissingen worden betrokken, waardoor we nog korter op de markt zullen kunnen inspelen.” De opname van productontwikkeling in de directe scope van de RvB weerspiegelt ook het grote belang van dit domein en de inspanningen die ermee verbonden zijn om innovaties en nieuwe technologieën nog nauwer af te stemmen op de noden van de klanten. En door alle centrale functies te verweven met de businessunits zullen de verschillende perspectieven worden samengebracht in een nieuw en sterk managementteam. ​

Teamspirit en collaboratief leiderschap

“Met deze stap passen we onze managementstructuur aan de nieuwe bedrijfspositionering aan, met focus op de Professional Business”, verklaart co-CEO Daniel Sennheiser. “Tegelijk ontwikkelen we onze leiderschapscultuur verder, in lijn met onze bedrijfscultuur.” De co-CEO’s leiden het familiebedrijf al sinds 2013 in een duo-leiderschap als deel van een managementteam. De nieuwe opzet, waarvan de introductie begeleid werd door Peter Claussen, werd ook via deze managementfilosofie vormgegeven: “We zijn er sterk van overtuigd dat starre hiërarchieën in het bedrijfsmanagement achterhaald zijn. Net zoals wij als co-CEO’s de algemene verantwoordelijkheid voor ons familiebedrijf delen, zullen we ook in het uitgebreide managementteam de koers uitzetten voor Sennheiser”, zegt Andreas Sennheiser. “De belangrijkste garantie voor ons toekomstige succes, dat zijn tenslotte de mensen met wie we wereldwijd werken onder de koepel van de Sennheiser Group. Onze gedeelde cultuur en onze passie voor wat we doen, verbinden ons. Met de nieuwe RvB-opzet zorgen we ervoor dat dit ethos zich ook weerspiegelt in ons bedrijfsmanagement.”

Een succesvol zakenjaar en nieuwe investeringen

Als onderdeel van zijn focus op de professionele audiobusiness had Sennheiser op dit vlak investeringen aangekondigd die in lijn liggen met zijn nieuwe bedrijfsstrategie. Deze worden nu stap voor stap geïmplementeerd. Zo werd eind 2022 een nieuwe assemblagelijn voor printplaten in gebruik genomen op de hoofdsite in Wedemark nabij Hannover. Verdere investeringen in ontwikkeling en in de productiesite in Roemenië staan op de planning.

Hoewel de definitieve resultaten pas later dit jaar beschikbaar zullen zijn, kan al een eerste bijzonder positieve evaluatie worden gemaakt voor 2022: Sennheiser slaagde er vorig jaar opnieuw in om een significante groei op te tekenen. Die was zelfs groter dan de groei van vorig jaar – ondanks het moeilijke globale economische klimaat met inflatie, bottlenecks in de bevoorradingsketen, stijgende kosten en geopolitieke gebeurtenissen die een invloed hadden op de markten wereldwijd. Co-CEO Daniel Sennheiser somt op: “We zitten op het juiste spoor met onze strategie – dat tonen deze resultaten zeer duidelijk aan. En voor de toekomst van de Sennheiser Group hebben we duidelijke doelstellingen. We kennen onze sterktes en breiden die voortdurend uit. De nieuw gevormde RvB zal gezamenlijk die doelstellingen nastreven. We zien 2023 dus vol vertrouwen tegemoet, en gaan het jaar in met een sterk, gemotiveerd managementteam waar we bijzonder fier op zijn.”

Door Redactie