wo. mrt 29th, 2023
Leestijd: 4 minuten

De experts van Vertiv voorspellen dat artificial intelligence in 2022 gemeengoed wordt en dat er sprake zal zijn van een sterkere integratie van datacenterapparatuur

Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijde leverancier van bedrijfskritische infrastructuur en connectiviteitsoplossingen, publiceert vandaag zijn jaarlijkse overzicht van toekomstige datacentertrends. Het rapport ‘2022 Data Center Trends to Watch’ wijst op een drastische versnelling van maatregelen en inspanningen in het kader van de klimaatcrisis. Ellenlange discussies over efficiëntie en energieverbruik in het datacenter maken plaats voor een bredere en agressievere focus op duurzaamheid. Dit vloeit volgens Vertiv voort uit het toegenomen besef van de ernst van klimaatverandering en de wereldwijd veranderende politieke verhoudingen. Daarnaast zet de relatie tussen de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen en de stijgende kosten daarvan de sector aan het denken.

“In 2022 kunnen operators en leveranciers van datacenters met hun strategieën een wezenlijk verschil maken voor de aanpak van de klimaatcrisis”, zegt Rob Johnson, CEO van Vertiv. “Wij blijven ons richten op energie-efficiëntie. Dat geldt voor ons complete productaanbod. Niet alleen als het gaat om alternatieve en hernieuwbare energie maar ook om CO2-vrije energiebronnen. Technologieën voor watervrije koeling hebben onze prioriteit, en we werken samen met vooraanstaande onderzoeksinstellingen en klanten aan effectieve duurzaamheidsmaatregelen.”

De beslissingen die in het kader van duurzaamheid worden genomen, zullen in 2022 en de daaropvolgende jaren een ingrijpende invloed hebben op de digitale economie. De urgentie van deze uitdagingen komt tot uiting in de trends voor 2022 die door de experts van Vertiv zijn uitgelicht:

Datacenters zetten in op duurzaamheid en pakken de klimaatcrisis aan

De datacenterbranche heeft de afgelopen jaren diverse stappen genomen om milieuvriendelijker te werk te gaan. Exploitanten van datacenters zullen zich in 2022 echter doelbewuster gaan inzetten voor het klimaat. Sommige organisaties omarmen duurzame energiestrategieën die gebruik maken van een digitale oplossing om het energieverbruik te matchen met volledig hernieuwbare energie. Dit gaat om hybride gedistribueerde energiesystemen die zowel gelijkstroom als wisselstroom leveren. Deze maken het mogelijk om de energie-efficiëntie op te voeren en uiteindelijk ook om datacenters CO2-neutraal te maken. Brandstofcellen, hernieuwbare energie en systemen voor langdurige energieopslag, waaronder battery energy storage systems (BESS) en lithium-ionbatterijen*, zullen stuk voor stuk bijdragen aan duurzaamheid, veerkracht en betrouwbaarheid. Momenteel is er een sterke vraag naar thermische systemen die geen water gebruiken. Koelmiddelen met een hoog aardopwarmingsvermogen zullen worden uitgefaseerd en ingeruild worden voor koelmiddelen met een laag aardopwarmingsvermogen.

Op kortere termijn zullen extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering van invloed zijn op beslissingen over hoe en waar nieuwe datacenters en telecommunicatienetwerken moeten worden gebouwd. Andere factoren die een rol spelen binnen het besluitvormingsproces zijn:

  • De betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het stroomnet.
  • Regionale temperaturen.
  • De beschikbaarheid van water, hernieuwbare energie en lokaal gegenereerde schone energie.
  • Richtlijnen die beperkingen opleggen ten aanzien van de hoeveelheid stroom die aan datacenters mag worden geleverd.

Extreme weersomstandigheden zullen over de gehele linie bijdragen aan de inzet van robuustere infrastructuursystemen binnen de IT-sector. In 2022 zullen exploitanten van datacenters en telecombedrijven met deze thema’s worstelen, naast het aanhoudende probleem van latency.

 *Een belangrijke opmerking over lithium-ionbatterijen: de experts van Vertiv verwachten dat de capaciteit van deze batterijen in 2022 zal worden uitgebreid. Dit zal een einde maken aan een van de weinige resterende obstakels voor een breedschalige inzet van lithium-ionbatterijen in datacenters.

Artificial intelligence maakt definitief zijn intrede

Moderne netwerken krijgen een steeds complexer en gedistribueerder karakter, terwijl het metaversum langzaam maar zeker tot een virtuele realiteit uitgroeit. Dit gaat gepaard met een sterkere noodzaak van realtime IT-toepassingen en besluitvorming. Realtime toepassingen zijn echter gevoelig voor latency, en het toenemende gebruik van hybride clouds, colocatie en edge computing maakt fulltime handmatig beheer onpraktisch, zo niet onmogelijk. Artificial intelligence (AI) en machine learning zullen van belang zijn voor het optimaliseren van de netwerkprestaties.

 Er is tijd en gerichte actie nodig voor het verzamelen van de juiste data, het ontwikkelen van de juiste modellen en het trainen van het netwerk om de juiste beslissingen te nemen. Voordeel is dat programmeertools in de loop van de tijd een stuk eenvoudiger zijn geworden. Datawetenschappers kunnen nu IT-systemen inzetten voor het oplossen van problemen zonder een expert in hardware of programmeren te hoeven zijn. De beschikbaarheid van AI-hardware van gevestigde leveranciers, cloudgebaseerde AI-oplossingen en vereenvoudigde tools en training op het gebied van datawetenschap maakt AI nu ook toegankelijk voor kleinere bedrijven. Al deze factoren zullen het gebruik van AI het komende jaar aanjagen.

Net zoals bij elke technologische doorbraak zorgt dit voor een domino-effect. Het toenemende gebruik van AI zorgt onvermijdelijk voor een hogere warmte- en rekenkrachtdichtheid. Dit zal het gebruik van vloeistofkoeling in een stroomversnelling brengen. Een ander probleem is dat de lagere instapdrempel voor aanbieders het lastiger zal maken om de juiste leveranciers, platforms en systemen te kiezen.

Het post-pandemische datacenter begint vorm te krijgen

Wereldwijd zijn er datacenters in aanbouw met een totale capaciteit van rond de 2,9 gigawatt, een stijging ten opzichte van 1,6 gigawatt in 2020 (Cushman & Wakefield). Deze nieuwe datacenters zullen als eerste speciaal zijn ingericht met het oog op de behoeften van een wereld na de pandemie. Er zal sprake zijn van meer activiteit aan de edge. VMware voorspelt een drastische verschuiving van workloads naar de edge van vijf procent op dit moment tot ruim dertig procent in de komende vijf jaar. Beschikbaarheid zal een topprioriteit blijven, ook aan de edge. De behoefte aan lagere latency neemt echter toe. Dit is nodig ter ondersteuning van gezonde gebouwen, smart cities, decentrale energieproductie en 5G. In 2022 zullen de investeringen in edge computing worden opgevoerd ter ondersteuning van het nieuwe normaal (hybride werken, een sterkere afhankelijkheid van e-commerce, telezorg en videostreaming) en de verdere uitrol van 5G.

Streven naar integratie

Diverse leveranciers van apparatuur voor datacenters hebben geïntegreerde modulaire systemen omarmd waarvan de capaciteit nog jarenlang kan worden uitgebreid. Geïntegreerde racks en rijen behoren momenteel tot de populairste datacenteroplossingen. In 2022 zal er sprake zijn van nieuwe integratiemogelijkheden. Exploitanten van datacenters zullen met leveranciers samenwerken om grotere systemen effectiever te integreren en naadloze interoperabiliteit te waarborgen. Dat geldt onder meer voor alle onderdelen van de infrastructuur voor stroomvoorziening.

De voordelen van integratie zijn alom bekend: lagere ontwikkelings- en implementatiekosten en flexibel capaciteitsbeheer. Het toepassen van dezelfde aanpak op grotere systemen zal bijdragen aan snellere prestaties. Rackgebaseerde oplossingen voor stroomvoorziening zijn vroegtijdige aanjagers van de opmars van integratie.

Ga voor meer informatie over de branchetrends voor 2022 en het complete aanbod van oplossingen van Vertiv voor datacenters en communicatienetwerken naar Vertiv.com.

Door Redactie