wo. mrt 29th, 2023
Leestijd: 2 minuten

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is akkoord met SCOPE Europe als toezichthouder voor de Data Pro gedragscode van branchevereniging NLdigital. Met het aanstellen van SCOPE Europe als geaccrediteerde toezichthouder is de Data Pro Code nu officieel de eerste volledig goedgekeurde Avg-gedragscode in Nederland en de vijfde in Europa.

SCOPE Europe is een internationale organisatie die ondersteuning biedt aan co-regulering in de digitale economie. In 2021 zijn ze geaccrediteerd als toezichthouder op de EU Cloud Code of Conduct.

We zijn heel blij met deze volgende stap voor onze Data Pro-gedragscode,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Als vertegenwoordiger van de branche voelen we een verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen om aan de Avg te voldoen. We geloven bovendien dat een gedragscode een goede manier is om transparantie en vertrouwen in de markt te stimuleren.

Gabriela Mercuri, Managing Director van SCOPE Europe: “Deze tweede accreditatie als toezichthouder is een grote mijlpaal voor SCOPE Europe. De Data Pro Code is opnieuw een belangrijk initiatief dat laat zien dat de digitale sector zich committeert aan hoge standaarden voor dataprotectie. We zijn heel trots dat we in deze context kunnen bijdragen aan het cruciale streven om de privacy van Europese burgers te beschermen.

Verwerkers van persoonsgegevens die zich willen aansluiten bij de Data Pro-gedragscode, moeten zich laten beoordelen op naleving van de code door toezichthouder SCOPE Europe. Bij positieve beoordeling wordt een bedrijf opgenomen in het openbare register en mogen ze het Data Pro Code label voeren.

In de Avg is opgenomen dat brancheorganisaties de verplichtingen uit de wet kunnen uitwerken in een specifieke gedragscode. De Data Pro Code spitst zich toe op regels voor verwerkers van persoonsgegevens, in het Engels ‘data processors’. Dat zijn bedrijven die in de uitoefening van hun werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van hun klanten vallen. Voor de meeste bedrijven in de digitale sector geldt dat ze verwerker zijn.

Bedrijven die de Data Pro Code volgen, leggen vast hoe ze voldoen aan de wettelijke eisen in een zogenoemd Data Pro Statement. Dit document is tegelijk de basis van de standaard verwerkersovereenkomst van NLdigital. De gedragscode en standaard verwerkersovereenkomst maken het voor klanten van verwerkers makkelijker om te beoordelen of hun leverancier voldoet aan de wet.

De Data Pro Code is opgenomen in het overzicht van goedgekeurde Avg-gedragscodes van de European Data Protection Board.

Door Redactie