za. feb 4th, 2023
Leestijd: 2 minuten

Infoblox Inc, leider in Secure Cloud-Managed Network Services, presenteert vandaag een nieuw onderzoek naar fundamentele uitdagingen in de IT-infrastructuur waar netwerk- en securityspecialisten bij de Amerikaanse overheid mee worden geconfronteerd. Het rapport geeft inzicht in een jaar vol ingrijpende veranderingen als gevolg van gedwongen sluitingen vanwege COVID-19. De respondenten hebben door bijkomende netwerkstoringen en datalekken hoge kosten moeten verwerken.

 

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, op basis van de antwoorden van 294 IT decision makers bij de Amerikaanse federale, staats- en lokale overheid:

  • Inbreuken op cybersecurity kosten overheidsorganisaties miljoenen dollars: 81% van de respondenten schat dat datalekken hun organisatie ten minste 1 miljoen dollar hebben gekost.
  • Het merendeel van de netwerkstoringen veroorzaakt meer dan 1 miljoen dollar aan schade: kosten van werkonderbrekingen, reputatieschade, verloren gegevens en financiële verliezen door netwerkstoringen lopen in 60% van de gevallen op tot een miljoen dollar en meer.
  • Uitdagingen op het gebied van netwerken en beveiliging hangen met elkaar samen: 40% gaf aan dat het voorkomen van netwerkstoringen hun grootste uitdaging op het gebied van cybersecurity was – meer nog dan het vinden en behouden van gekwalificeerd IT-personeel en het beveiligen van gegevens in cloudtoepassingen (beide 38%). Respondenten noemden netwerkmonitoring (73%) en threat intelligence (66%) als de meest effectieve technologieën om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
  • Aanvallen op cloudnetwerken nemen toe: 84% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een of meer aanvallen op cloudnetwerken.
  • Terwijl het aantal cyberaanvallen blijft groeien, groeien ook de beveiligingsbudgetten: 67% van de budgetten van de respondenten is gegroeid van 2019 op 2020 en 73% verwacht een stijging van 2020 op 2021.

Respondenten gaven ook aan dat de kosten van netwerkuitval veel verder gaan dan directe financiële schade. Zij maken zich onder meer zorgen over de consequenties van verloren productiviteit, reputatieschade, verlies van intellectueel eigendom, verwerking van inbreukmeldingen en juridische aansprakelijkheid.

“De opkomst van COVID-19 heeft de IT-middelen van de overheid onder druk gezet. Teams hadden weinig tijd om externe werknemers te beveiligen terwijl ze de infrastructuur aan het uitbouwen waren”, zegt Allen McNaughton, Director of Sales Engineering, Infoblox Public Sector. “De SolarWinds-inbreuken hebben opnieuw aangetoond dat de Amerikaanse overheid te maken heeft met goed voorbereide aanvallers die in staat zijn onverwachte gaten te vinden en uit te buiten. IT-teams bij de overheid hebben de zware taak om een cloudinfrastructuur uit te bouwen en die samen met oude bestaande legacy-systemen te verdedigen, wat buitengewoon ingewikkeld is.”

“Gelukkig geven IT-teams bij de overheid prioriteit aan beter inzicht in hun netwerken en investeringen in security, waarmee ze hun belangrijkste zorgen direct aanpakken”, merkt McNaughton op. “Dit komt overeen met de vraag naar onze belangrijkste diensten op het gebied van netwerken en beveiliging, die jaar na jaar aanzienlijk is gegroeid. Infoblox breidt het netwerk van klanten op een veilige manier uit naar de cloud. Het geeft inzichten in DNS-verkeer die door BloxOne Threat Defense worden gecombineerd met threat intelligence uit andere bronnen en tools om dreigingen direct te verhelpen. Daarmee wordt een solide verdediging opgebouwd, zowel on-premises als voor systemen die op afstand worden gebruikt.”

Download het rapport hier, of via de bijlage

Door Redactie