Trainingen

Computrain breidt aanbod security-trainingen uit

15 sep 2016

Computrain heeft tien nieuwe trainingen aan zijn security-aanbod toegevoegd. Het opleidingsinstituut wil daarmee bedrijven en organisaties die zich willen wapenen tegen de toenemende IT-bedreigingen nog meer tegemoetkomen. Het nieuwe aanbod bestaat onder meer uit de trainingen Privacy & Data Protection Foundation, Information Security Management voor Gemeenten, Business Continuity Foundation en Certified Cloud Security Practitioner.


Security staat bij veel bedrijven en organisaties hoog op de agenda. Er liggen immers steeds meer IT-bedreigingen op de loer. Vaak ontbreekt echter de kennis om bedrijfsgegevens afdoende te beschermen. Daarom heeft Computrain zijn aanbod security-trainingen uitgebreid naar 22 trainingen. IT-professionals hebben daarmee volop keus om actuele security-kennis op te doen.


Certificeringen
Ook het aantal gecertificeerde trainingen is uitgebreid. Het zijn zowel trainingen die uitgaan van de op de Amerikaanse cultuur en wetgeving gerichte certificeringen als trainingen die zijn gericht op de Nederlandse praktijk. Deze laatste trainingen zijn ondergebracht bij het SECO-instituut, dat een Europese tegenhanger wil bieden voor de Amerikaanse security-certificeringen. Computrain werkt nauw samen met dit instituut.


Met de gecertificeerde trainingen voorziet Computrain eveneens in een behoefte. Binnen security moeten IT-professionals immers kunnen aantonen dat ze over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens), Informatiebeveiliging (CISSP®) en IT-security (CEH).


Samenwerking met Security Academy en CIBIT
Computrain verzorgt de nieuwe trainingen in samenwerking met de Security Academy en met CIBIT. De Security Academy richt zich specifiek op de vakgebieden informatiebeveiliging, business continuity management, crisismanagement en gebouw- en terreinbeveiliging. CIBIT ondersteunt organisaties in binnen- en buitenland met advies en opleidingen op het vlak van kennismanagement en innovatieve ICT.


Meer informatie:
www.computrain.nl