Nieuws

BT WERKT SAMEN MET EUROPOL AAN VEILIGERE CYBERSPACE

15 mei 2018 - Categorie: Security

BT sluit een memorandum van overeenstemming met Europol, het agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, om kennis over grote cyberdreigingen en -aanvallen te delen.


De twee organisaties creëren daarmee veiligere cyberomgevingen voor burgers, bedrijven en overheden.

 

            De overeenkomst, die door beide partijen ondertekend werd op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, biedt een framework voor BT en Europol om dreigingsinformatie en informatie over trends in cyberveiligheid, technische kennis en best practices uit de sector met elkaar te delen.

 

            Steven Wilson, Head of Business, European Cybercrime Centre (EC3), zegt: “De ondertekening van dit Memorandum of Understanding tussen Europol en BT zal onze capaciteiten verbeteren en onze effectiviteit verhogen bij het voorkomen, vervolgen en verstoren van cybercriminaliteit. Een dergelijke samenwerking tussen Europol en de industrie is de meest effectieve manier om cyberspace voor Europese burgers en bedrijven te waarborgen. Ik heb er vertrouwen in dat de hoge mate van expertise van BT een aanzienlijk voordeel is voor ons Europese onderzoek.”

 

            Kevin Brown, VP, BT Security Threat Intelligence, zegt: "Als een van de grootste cyberveiligheidsbedrijven ter wereld, zijn wij bij BT al lang van mening dat gecoördineerde, grensoverschrijdende samenwerking van groot belang is om cybercriminaliteit te bestrijden.”

 

“We werken op dezelfde manier samen met andere rechtshandhavingsinstanties om cyberveiligheidsinformatie, kennis en best practices beter te delen om hen te helpen actie te ondernemen tegen de georganiseerde cybercriminaliteit in de duisterste hoeken van het web. Met de ondertekening van dit akkoord met Europol neemt BT wederom een belangrijke stap vooruit om het internet veiliger te maken voor consumenten, bedrijven en openbare instellingen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en daarbuiten.

 

BT zet zich in om zijn dreigingsinformatie veilig en betrouwbaar te delen met sectorpartners en wetshandhavingsinstanties zoals Europol, om zo Britse en wereldwijde klanten beter te beschermen tegen de groeiende cybercriminaliteit. Eerder dit jaar werd BT de eerste telecomprovider ter wereld die informatie over schadelijke software en websites op grote schaal ging delen met andere ISP's via een gratis online portaal – het Malware Information Sharing Platform (MISP).

 

Sinds de lancering van het platform heeft BT's wereldwijde team van meer dan 2.500 cyberveiligheidsexperts al meer dan 200.000 schadelijke domeinen geïdentificeerd. Het bedrijf deelt de details via het nieuwe platform met ISP's en andere partners uit de sector. De ontvangers van BT's dreigingsinformatie kunnen hierdoor vervolgens de juiste stappen nemen om hun klanten en belanghebbenden te beschermen tegen specifieke geïdentificeerde dreigingen.

 

Europol heeft in 2013 het European Cybercrime Centre (EC3) opgezet om de rechtshandhaving inzake cybercriminaliteit in de EU te versterken om inwoners, bedrijven en overheden binnen de EU beter te beschermen tegen online criminaliteit. Het beschikt ook over de Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), die tot doel heeft om op informatie gebaseerde, gecoördineerde stappen te nemen tegen cyberdreigingen en -doelen door de gezamenlijke identificatie, prioritering, voorbereiding en initiëring van grensoverschrijdende onderzoeken en operaties door zijn partners te ondersteunen.