Evenementen

Informatiebijeenkomst over ‘wearable electronics’

16 dec 2019

Onlangs heeft NEN de Nederlandse normcommissie ‘Wearable Electronics’ opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met in textiel verwerkte elektronica en daarnaast ook met op, in of aan het lichaam verwerkte materialen en apparatuur


Op 16 december 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om toe te lichten wat de activiteiten van deze commissie zijn. Belanghebbenden zijn van harte welkom.De laatste jaren vinden er op het gebied van op en aan het lichaam gedragen elektronica versneld nieuwe ontwikkelingen plaats. Oorzaken zijn onder meer ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen en verdere miniaturisering van elektronica. Het internationale normalisatie instituut IEC hecht er grote waarde aan om de ontwikkeling van toepasbare normen te ondersteunen. Het heeft daarom normcommissie IEC/TC 124 ‘Wearable Electronic Devices and Technologies’ opgezet. De opgerichte Nederlandse normcommissie is bedoeld als ‘spiegel’ van deze internationale commissie.Betrokkenen en doelstelling
Bij de IEC/TC 124 zijn momenteel 24 landen betrokken. De Nederlandse normcommissie NEC 124 biedt podium voor experts en belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van normen. De inbreng van inhoudelijke expertise leidt daarbij tot vergroting van draagvlak en acceptatie.Informatiebijeenkomst
Meer informatie over de ontwikkeling van normen op het gebied van ‘wearable electronics’? Op 16 december aanstaande vindt van 14.00 - 16.00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij NEN in Delft. Inschrijven is mogelijk via ep@nen.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst NEC 124’.Meepraten over de inhoud van normen
Voor informatie over deze informatiebijeenkomst of over het normalisatieproces: Arie Hardenbol, consultant Elektrische Producten, telefoon 015 2 690 257 of per e-mail ep@nen.nl.